Tobio Kageyama | Haikyuu! 

Tobio Kageyama | Haikyuu! 

Shinji Ikari [ YuKiNgai ]
Aoba Seragaki [ Asuka ]
Aoba Seragaki [ Asuka ]
Lightning Farron [ Kilory ]
Tifa Lockheart [ hiro ]
Tifa Lockheart [ hiro ]
Houka Inumata [ krkg ]
Shun Aonuma [ Zeal XV ]

Kaneki & Shuu Tsukiyama | Tokyo Ghoul

Kaneki & Shuu Tsukiyama | Tokyo Ghoul

Kuroo Tetsurou [ REIKA ]
Kuroo Tetsurou [ REIKA ]