Tooru Oikawa [ ATO ]
Akaashi Keiji [ nachi ]
Akaashi Keiji [ nachi ]
Manami Sangaku [ moya ]
Manami Sangaku [ moya ]

Sousuke Yamazaki & Rin Matusoka | FREE!

Sousuke Yamazaki & Rin Matusoka | FREE!


Shuu Tsukiyama & Ken Kaneki | Tokyo Ghoul

Shuu Tsukiyama & Ken Kaneki | Tokyo Ghoul


Tobio Kageyama | Haikyuu! 

Tobio Kageyama | Haikyuu! 

Shinji Ikari [ YuKiNgai ]
Aoba Seragaki [ Asuka ]
Aoba Seragaki [ Asuka ]
Lightning Farron [ Kilory ]